Phan Kim Ngân

Phan Kim Ngân

Đã xác minh chủ sở hữu

Nhà phát triển Website và Ứng dụng web - Công Ty Thiết Kế Web60s.vn
Trợ Lý Giám Đốc kiêm Phó Giám Đốc Nhân Sự - Công Ty Giang Đại Kim

Đại Học Kinh Tế Tài Chính TP.HCM
Assistant to CEO and CHRO Giang Dai Kim Company
kimngan@giangdaikim.com.vn - kimngan.gdk@gmail.com

Kết nối với Ngân!

Tools - App Online DEV Github.com
Tools - App OnlineDEV Github.com
Copyright 2015 - 2022 © Phan Kim Ngân | Design & Powered by Web60s.vn