Phan Kim Ngân

Đã xác minh chủ sở hữu

Nhà phát triển Website và Ứng dụng web - GĐK iNET Website
Em gái cưng của Chủ tịch ^^ - Công Ty Giang Đại Kim

Đại Học Kinh Tế Tài Chính TP.HCM
Assistant to CEO of Giang Dai Kim company
kimngan@giangdaikim.com.vn - kimngan.gdk@gmail.com

My Tools AppDEV GithubFanpage Facebook
Copyright 2021 - 2023 © Phan Kim Ngân | Powered by GĐK iNET Website
Warning: This is my work site, I do not approve of advertising and marketing!