Phan Kim Ngân

Đã xác minh chủ sở hữu

Nhà phát triển Website và Ứng dụng web - Công Ty Thiết Kế Web60s.vn
Em gái cưng của Chủ tịch ^^ - Công Ty Giang Đại Kim

Đại Học Kinh Tế Tài Chính TP.HCM
Assistant to CEO and CHRO Giang Dai Kim Company
kimngan@giangdaikim.com.vn - kimngan.gdk@gmail.com

My Tools AppDEV GithubFanpage Facebook
Copyright 2015 - 2023 © Phan Kim Ngân | Powered by Web60s.vn