Phan Kim Ngân

Phan Kim Ngân

Đã xác minh

Thiết kế & Phát triển Website, Marketing và Business
Lĩnh vực khác: Môi giới nhà đất, tài sản.

Đại Học Kinh Tế Tài Chính TP.HCM
CHRO at Web60s.vn Company
kimngan@web60s.vn

Kết nối với Ngân!

My Website My Tools - App
Zalo Kim NgânEmail Dev SupportTools - App OnlineGithub.com
Copyright 2015 - 2021 © Phan Kim Ngân | Design & Powered by Web60s.vn